Clustered index – identity sloupec

Základním vzorem pro tvorbu clusterovaného indexu je identity sloupce. Clusterovaný index je postaven nad primárním klíčem, který je tvořen identity sloupcem.

Příkladem buď tabulka pro hlavičku faktury:

CREATE TABLE faktura(
	id_faktura INT IDENTITY(1,1),
	cislo_faktury CHAR(20),
	CONSTRAINT pk_faktura PRIMARY KEY CLUSTERED(id_faktura)
)