Clustered Index – základy

Clusterovaný index je B-strom, který tvoří samotnou databázovou tabulku. Data v B-stromu jsou uspořádána na základě klíčových sloupců. Správný návrh clusterovaného indexu je důležitý pro optimální přístup k datům.

Dobře definovaný clusterovaný index by měl být:

  • statický – data ve sloupcích indexů se nesmí s časem měnit
  • krátký – např. do 8B
  • unikátní
  • stále rostoucí řadou