Indexed view

Mějme špatně navrženou tabulku

CREATE TABLE testpohledu (id INT IDENTITY(1,1),data NVARCHAR(50))
GO

--naplníme daty
DECLARE @counter INT
SET @counter = 0
WHILE @counter < 100000
BEGIN
	INSERT INTO testpohledu(data)
	SELECT CHAR(ROUND(RAND()*25,2)+65)+cast(round(RAND()*10000,0) as varchar(30))
	SET @counter += 1
END

A pak mějme proceduru, které prohledává testpohledu.data a hledá číslo, nehledíc na první znak.

SELECT * FROM testpohledu WHERE SUBSTRING(data,2,5) = '9601'

Jenže tohle hledání je pomalé. I kdybychom na sloupci data měli index, tak by nám byl k ničemu, protože index je seřazený od prvního znaku. Co teď? Zákazník si stěžuje na pomalost, přidat vypočtený a oindexovaný sloupec nemůžeme, protože kdoví kde všude programátoři narvali * a co by se tím všechno rozbilo…

Zbývá indexovaný pohled

CREATE VIEW v_testpohledu WITH SCHEMABINDING
AS
SELECT id,data,CAST(SUBSTRING(data,2,5) AS VARCHAR(30)) subst FROM dbo.testpohledu
GO

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX ix_v_testpohledu ON v_testpohledu(subst,data,id)
GO

Podle teorií by tohle samo o sobě mělo stačit, ale nestačí…
EDIT: Takže podle teorií tohle funguje u verze 2008 jen v edici Enterprise .

SELECT * FROM testpohledu WHERE SUBSTRING(data,2,5) = '9601'
--logical reads 348

SELECT id, data FROM v_testpohledu WHERE subst = '9601'
--logical reads 348

SELECT id, data  FROM v_testpohledu WITH (NOEXPAND) WHERE subst = '9601'
--logical reads 3

Pomohlo až přepsání procky pro pro použití pohledu a hint NOEXPAND, který přinutil server použít index seek na indexu ix_v_testpohledu a nečíst zdrojovou tabulku.