Jak vytáhnout z SQL nechutně dlouhý řádek textu skrz management studio

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--print zvládne jen 8000 bytů, to je 4000 znaků v NVARCHAR
PRINT @out
GO

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out VARCHAR(MAX) = '<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST('a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + 'b'
--print zvládne jen 8000 bytů, to je 8000 znaků ve VARCHAR
PRINT @out
GO

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--select a Results to grid (Ctrl-D)
--Do SSMS 18.1 včetně se dá z buňky gridu vykopírovat 43680 znaků, přesto, že v nastavení gridu je 65 535
--Od SSMS 18.2 se dá vzít až 2 milony znaků
--Pravá myš/Query Option/Results/Grid
--Nebo Tools/Options/Query Results/SQL Server/Results to Grid
----Retain CR/LF on copy or save - pokud chceme z gridu vykopírovat i konce řádků (Od SSMS 16)
----Non XML data: pro SSMS 18.1 maximálně 65 535, od 18.2 maximálně 2 000 000
SELECT @out
GO

ssms181queryOptionsGrid

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--select a Results to text (Ctrl-T)
--Query Option/Resutls/Text/Maximum number of characters diplayed in each column - maximálně 8192 - tedy málo
SELECT @out
GO

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--Results to grid (Ctrl-D)
--funkční i pro starší ssms. Výsledkem je XML sloupec prokliknutelný z management studia
--poradí si s konci řádků
--výsledek je uvozený <? a zakončený ?>
--problém nastane jen pokud text obsahuje ?>
SELECT @out AS [processing-instruction(x)] FOR XML PATH('')
GO

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--Results to grid (Ctrl-D)
--funkční i pro starší ssms. Výsledkem je XML sloupec prokliknutelný z management studia
--poradí si s konci řádků
--výsledek je uvozený <export><![CDATA[ a zakončený ]]></export>
SELECT 1 as Tag, 
    0 as Parent, 
    @out as [export!1!!CDATA]
FOR XML EXPLICIT