Klávesové zkratky pro SSMS

 • Ctrl + E nebo F5 pro spuštění dotazu
 • Ctrl + R – schová/zobrazí okno s výsledky dotazu
 • Ctrl + K, Ctrl + C: zakomentuje označené řádky
 • Ctrl + K, Ctrl + U: odkomentuje označené řádky
 • Ctrl + U: hodí kurzor do výběru databází, tam stačí začít psát název databáze, plus třeba dovybrat šipkama
 • Alt + F1 volá proceduru sp_help a jako parametr ji předá označený text
  Alt + F1 při označeném názvu tabulky vypíše sloupece tabulky, zda má IDENTITY, indexy, constrainty, cizí klíče. Sloupce se dají snadno vykopírovat a použít do rozepsaného selectu nebo insertu.
  Alt + F1 při označeném názvu procedury vypíše parametry procedury
 • Ctrl + G pro skok na konkrétní řádek textu
 • Shift + Alt + šipka nahoru/dolů roztáhne kurzor přes více řádků a umožní psát/mazat na více řádcích najednou