Archiv pro štítek: SSMS

Vyhledání procedur obsahujících nějaké slovo

Dneska tu mám rychlovku. Jak najít objekty (procedury, funkce, triggery), které obsahují nějaké slovo (zpravidla nějaký název tabulky). Já na to používám tohle:

SELECT DISTINCT OBJECT_NAME(id)
FROM sys.syscomments s
WHERE s.text LIKE '%tabul%'

A jak to spustit nad více databázemi najednou? Třeba pomocí registrovaných serverů. Tam si vytvoříme Server Group (1Produkce), pod ní přidáme servery i s konkrétní databází (AssemblyTest, skoleni). A pak nad server group pravá myš a New Query. V management studiu se otevře okno, jehož obsah se pak spustí proti všem serverům/databázím ze skupiny.
vyhledani

Najdi nahraď a regulární výrazy v SSMS

Často potřebuji přeformátovat kus T-SQL kódu, odstranit prázdné řádky, obalit něco do uvozovek, čárky nahradit koncem řádku a podobně. K tomu se hodí regulární výrazy podpořené v najdi a nahraď.

Kvantifikátory
určují kolikrát se smí opakovat předchozí element
* : 0 nebo vícekrát
+ : 1 nebo vícekrát
{n} : Přesně n krát
{m, n} : Mezi m a n krát. Pokud není zadáno n, pak nejméně m krát.

Zástupné znaky
\t : tab
\s : bílé znaky, taby, mezery
\d : číslice
\w : alfanumerické znaky [a-zA-Z0-9]
\r\n : odřádkování CR LF
. : jakýkoliv znak

Ukotvení
^ : Začátek řetězce
$ : Konec řetězce

Skupiny
Do kulatých závorek můžeme uzavřít část vyhledávaného řetězce. Na odpovídajicí hodnotu se pak můžeme odkázat při nahrazení jako na $1 pro první závorky, $2 pro druhé závorky, atd.

Příklady
Odstranění prázdných řádků
regex 01 odstraneni prazdnych radku

Uvozovka na konec řádku
regex 02 strich na konec radku

Nahrazení tabulátorů za uvozovka čárka uvozovka
regex 03 taby za strich carka strich

Seznam řetězců oddělený čárkou
regex 04 seznam retezcu oddeleny carkou

Odstranění zakomentovaných řádků
regex 05 odstraneni zakomentovanych radku

Odřádkování
regex 06 odradkovani

Přidání ISNULL
regex 07 pridani ISNULL

Odstranění komentářů
regex 08 odstraneni komentu

Klávesové zkratky pro SSMS

 • Ctrl + E nebo F5 pro spuštění dotazu
 • Ctrl + R – schová/zobrazí okno s výsledky dotazu
 • Ctrl + K, Ctrl + C: zakomentuje označené řádky
 • Ctrl + K, Ctrl + U: odkomentuje označené řádky
 • Ctrl + U: hodí kurzor do výběru databází, tam stačí začít psát název databáze, plus třeba dovybrat šipkama
 • Alt + F1 volá proceduru sp_help a jako parametr ji předá označený text
  Alt + F1 při označeném názvu tabulky vypíše sloupece tabulky, zda má IDENTITY, indexy, constrainty, cizí klíče. Sloupce se dají snadno vykopírovat a použít do rozepsaného selectu nebo insertu.
  Alt + F1 při označeném názvu procedury vypíše parametry procedury
 • Ctrl + G pro skok na konkrétní řádek textu
 • Shift + Alt + šipka nahoru/dolů roztáhne kurzor přes více řádků a umožní psát/mazat na více řádcích najednou

Jak vytáhnout z SQL nechutně dlouhý řádek textu skrz management studio

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--print zvládne jen 8000 bytů, to je 4000 znaků v NVARCHAR
PRINT @out
GO

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out VARCHAR(MAX) = '<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST('a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + 'b'
--print zvládne jen 8000 bytů, to je 8000 znaků ve VARCHAR
PRINT @out
GO

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--select a Results to grid (Ctrl-D)
--Do SSMS 18.1 včetně se dá z buňky gridu vykopírovat 43680 znaků, přesto, že v nastavení gridu je 65 535
--Od SSMS 18.2 se dá vzít až 2 milony znaků
--Pravá myš/Query Option/Results/Grid
--Nebo Tools/Options/Query Results/SQL Server/Results to Grid
----Retain CR/LF on copy or save - pokud chceme z gridu vykopírovat i konce řádků (Od SSMS 16)
----Non XML data: pro SSMS 18.1 maximálně 65 535, od 18.2 maximálně 2 000 000
SELECT @out
GO

ssms181queryOptionsGrid

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--select a Results to text (Ctrl-T)
--Query Option/Resutls/Text/Maximum number of characters diplayed in each column - maximálně 8192 - tedy málo
SELECT @out
GO

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--Results to grid (Ctrl-D)
--funkční i pro starší ssms. Výsledkem je XML sloupec prokliknutelný z management studia
--poradí si s konci řádků
--výsledek je uvozený <? a zakončený ?>
--problém nastane jen pokud text obsahuje ?>
SELECT @out AS [processing-instruction(x)] FOR XML PATH('')
GO

--text obsahující balast připomínající XML, 70 000 písmen 'a' a na konci je 'b', pro kontrolu, že se vypsalo vše
DECLARE @out NVARCHAR(MAX) = N'<?<a>?>'+CHAR(13)+CHAR(10)+REPLICATE(CAST(N'a' AS NVARCHAR(MAX)),70000) + N'b'
--Results to grid (Ctrl-D)
--funkční i pro starší ssms. Výsledkem je XML sloupec prokliknutelný z management studia
--poradí si s konci řádků
--výsledek je uvozený <export><![CDATA[ a zakončený ]]></export>
SELECT 1 as Tag, 
    0 as Parent, 
    @out as [export!1!!CDATA]
FOR XML EXPLICIT